Søk
Close this search box.

Økonomi

Tidlig varsling bidrar til økt selvredning

Total Cost of ownership

Fra ide, design og helt frem til ferdig produkt har hovedfokus vært å levere en løsning som totalt endrer kostnadsbildet for denne typen varslings-system. Gjennom lav produksjonskost, modulbasert løsning for enkelt utskiftning ved skade og enkel installasjon i hoftehøyde leverer vi markedets beste løsning både i kvalitet og ut i fra en total-kostnadsvurdering.

Installasjonskostnad

Vårt system monteres raskt og enkelt i hoftehøyde – med minimalt behov for lift eller stillas. Det kan enten monteres med medfølgende braketter for eksisterende tuneller, eller legges i egne spor ved nybygg. Felles for begge løsningene er at deter en av markedets raskeste løsninger å montere.

Vedlikehold

Alt er modulbasert. Dette gjør at man ved feil, skade eller ustabilitet enkelt bytter ut modulen slik at systemet igjen fungerer. Dette krever et minimum av timer, delene som skiftes ut har lav kostnad og man kan utføre vedlikehold med en minimal stengetid av tunellen.

Bærekraft

RightDirection har gjennom hele produktutviklingen hatt bærekraft som høyeste prioritet, både gjennom å sikre rask varsling for å redde liv og redusere skader, og på produktnivå gjennom valg av materialer og produsenter for å sikre et produkt som har minst mulig CO2 fotavtrykk.