Søk
Close this search box.

Miljø

Tidlig varsling bidrar til økt selvredning

Produkt

Vårt system er modulbasert og kan sammenkobles uten begrensninger. det betyr at om du trenger 50 meter til en nødutgang eller 5 km til en tunnell tilpasser vi våre standard enheter slik at du får markedets mest kostnadseffektive løsning.

Levetid

Vårt fokus har hele tiden vært å levere løsninger som er i høy kvalitet, med riktige materialer og har lang levetid.

Fotavtrykk

Gjennom valg av riktige materialer, en modulbasert løsning med minimalt behov for utkiftning og en lang levetid sikres derved et så lite miljømessig fotavtrykk som mulig.

Bærekraft

RightDirection har gjennom hele produktutviklingen hatt bærekraft som høyeste prioritet, både gjennom å sikre rask varsling for å redde liv og redusere skader, og på produktnivå gjennom valg av materialer og produsenter for å sikre et produkt som har minst mulig CO2 fotavtrykk.